01.06.2015

1 ივნისს, სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ქართული ფილოლოგიის მიმართულების პირველი კურსის სტუდენტებმა პედაგოგ ნათელა ბერიძის ხელმძღვანელობით გამართეს სემინარი - ქართული ზმნის უღლებადი ფორმების სერიებად და მწკრივებად დაჯგუფების პრინციპის შესახებ. აუდიტორიის წინაშე წარსდგნენ და დასმულ კითხვებს უპასუხეს სტუდენტებმა: მარიამ კაპანაძემ, ჯულიეტა ელბაქიანმა და სოფიო ბარბაქაძემ.
სემინარს ესწრებოდნენ როგორც პროფესორ - მასწავლებლები, ასევე სტუდენტები.
სტუდენტთა ნამუშევრებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა.

natela beridze natela beridze21 natela beridze31 natelaberidze71 natela beridze51