01.06.2015


2015 წლის 10-11ივლისს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ახალციხის ციხეზე გამართა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში - „ახალციხე-2015“. იმუშავეა ოთხმა სექციამ, შემდეგი პროგრამით.