23.09.2015

23 სექტემბერს, 14:00 საათზე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის 123-ე აუდიტორიაში ჩატარდა პრეზენტაცია თემაზე - „არჩევნები და სამოქალაქო ჩართულობა“.
პრეზენტაცია გაიმართა პროექტ „ახალგაზრდა ამომრჩეველთა სამოქალაქო განათლებისა და სამოქალაქო ჩარულობის ამაღლება“ ფარგლებში, რომელსაც ქ. ახალციხეში ახორციელებს ააიპ „მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სსიპ „ საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის“ დაფინანსებით.

mozyv1 mozyv2