10.11.2015

სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 25 წლისთავის საიუბილეო ღონისძიებათა ფარგლებში გრძელდება თანამშრომელთა დაჯილდოვება.
9 ნოემბერს, უნივერსიტეტის რექტორმა , პროფესორმა მერაბ ბერიძემ, გაწეული შრომისა და პროფესიონალიზმისათვის, სამახსოვრო და მადლობის სიგელები გადასცა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ბატონ ბიძინა მაისურაძეს და ადმინისტრაციის დამხმარე პერსონალს.

dajil1 dajil2 dajil3 dajil4