23.12.2015

2015 წლის 22 დეკემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები.