03.02.2016

გამოვიდა,სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურული და სამეცნიერო პოპულარულ ჟურნალ ,,არავის" პირველი ნომერი.
სულხან - საბა ორბელიანის განმარტებით: ,,არავი არს ქარი სამხრეთით გამადნობელი ყინვითა".

aravi4ssssss