29.03.2016

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყო საფეხურიდან საფეხურზე გადამსვლელ აპლიკანტთა რეგისტრაცია შემდეგ პროფესიულ პროგრამებზე (რეგისტრაცია იწარმოებს 28 მარტიდან 10 აპრილამდე, ოთახი 212):

1 ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირება.
2 ქვისა და სხვა მასალების დეკორატიული დამუშავება