05.04.2016

გამოვიდა,სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურული და სამეცნიერო პოპულარულ ჟურნალ ,,არავის" მეორე და მესამე ნომერი.
სულხან - საბა ორბელიანის განმარტებით: ,,არავი არს ქარი სამხრეთით გამადნობელი ყინვითა".   

aravi 3 - yda 001

 aravi 3 - yda 001