05.04.2016

1. სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გორის უმაღლეს სასწავლებელთან მემორანდუმი გააფორმა;
2. რა არის ძალადობა – მიგრაციის ცენტრის საინფორმაციო კამპანია უნივერსიტეტში;
3. საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის შეხვედრა სტუდენტებთან;