11.04.2016

მეცნიერების, განათლებისა და ტექნოლოგიების ასოციაცია პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად (Governors State University, Vienne Technical University, Sakarya University) სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარებს, სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს იწვევს საერთაშორისო კონფერენციაში "International Conference on New Horizons in Education" მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 2016 წლის 13-15 ივლისს ვენაში, ავსტრია. დეტალური ინფორმაცისათვის კონფერენციისა და რეგისტრაციის შესახებ მიაკითხეთ საზღვარგარეთთან ურთიერთობის მიმართულების განყოფილებას, ოთახი 304.