19.05.2016

17 მაისს, ვაკის პარკში „სტუდენტური დღეები 2016“-ი გახსნა.

2016 წელს სტუდენტურ დღეებში 46 უმაღლესი სასწავლებელია ჩართული, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტიდან „სტუდენტურ დღეებს“ შეუერთდა 50 კაციანი ჯგუფი.