08.08.2016

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში დაიწყო ექსპედიცია, ექსპედიციას ხელმძღვანელობენ  პროფესორი მერაბ ბერიძე და ასოცირებული პროფესორი მაკა კაჭკაჭიშვილი. მონაწილეობენ მაგისტრანტები: სალომე ბერიძე, ლილი შაყულაშვილი, ნინო ზედგინიძე, ნათია ლონდარიძე  თინათინ ლომიძე და დოქტორანტი რუსუდან ყაულაშვილი.

ექსპედიციის პირველ დღეს ვიმუშავეთ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში, ჩავიწერეთ ონომასტიკური და დიალექტური მასალა.

ინფორმატორები: მაქსიმე ზედგინიძე დაბადებული 1934 წელს,

                              იოსებ მაისურაძე დაბადებული 1951 წელს.

                              კობა წაქაძე  დაბადებული 1934 წელს.

                              თინათინ კოზანაშვილი დაბადებული 1951 წელს.