09.08.2016

9 აგვისტოს ექსპედიციამ მუშაობა გააგრძელა დაბა ბაკურიანსა და სოფელ ტაბაწყურში.