11.08.2016

11  აგვისტოს  ექსპედიციამ  მუშაობა  გააგრძელა  ბორჯომის  რაიონის  სოფელ  დგვარში.