26.09.2016

2016 წლის 26 სექტემბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ასტროფიზიკის თანამედროვე პრობლემები-II“ 

კონფერენცია იმუშავებს სამი დღის განმავლობაში განაგძობს.