04.10.2016

2016 წლის 21-24 სექტემბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ლექტორმა, სამართლის დოქტორმა მიხეილ გაბუნიამ მონაწილეობა მიიღო ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში, რომელიც გაიმართა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკის ქ. მიუნსტერში და წაიკითხა მოხსენება თემაზე: „დანაშაულობა და დანაშაულობის კონტროლის თეორიული საფუძვლები“, რომელიც განთავსდა ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოების ვებგვერდზე http://www.esc-eurocrim.org/. საზოგადოების პრეზიდენტმა, პროფესორმა კლაუს ბოერსმა გადასცა მონაწილეობის სერტიფიკატი. 

სერტიფიკატი