12.10.2016

2016 წლის 13-14 ოქტომბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე ტარდება უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები - II“.

კონფერენციის გახსნა - 13 ოქტომბერი, 1400 სთ (პავლე ზაზაძის საკონფერენციო დარბაზი)