21.10.2016

20 ოქტომბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ჩატარდა ლექცია-სემინარი თემაზე „ ღირსებიდან - უფლებებამდე.“
შეხვდრა დაიგეგმა და ჩატარდა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ორგანიზებით, სამხრეთ კავკასიაში ევროკაშირის დაფინანსებული პროექტის - „ადამიანის უფლებები ყველასთვის“ ფარგლებში.
ლექციას უძღვებოდა ადამიანის უფლებათა სპეციალისტი, იურისტი გიორგი მშვენიერაძე. შეხვედრის დასასრულს გაიმართა დისკუსია.