10.11.2016

10 ნოემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან საინფორმაცია შეხვედრა გამართა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჰერა XXI“-მა. მათ ისაუბრეს ზოგადად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე და წარადგინეს ამ თემასთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის ანგარიში.

შეხვედრის ბოლოს გაიმარა დისკუსია, სადაც სტუდენტებს საშუალება მიეცათ დაესვათ კითხვები და გამოეთქვათ საკუთარი პოზიცია.