15.11.2016

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ორმა კანდიდატმა, ხმათა აბსოლიტური უმრავლესობით გაიმარჯვა ასოცირებულმა პროფესორმა როინ თათეშვილმა.
ვულოცავთ ბატონ როინს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად არჩევას და ვუსურვებთ წარმატებებს.