22.11.2016

სტუდენტთა საყურადღებოდ! 
გამოცხადდა საბუთების მიღება გაცვლით პროგრამა „პირდაპირი მობილობა“ პოლონეთში, ლოძის უნივერსიტეტში. მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა ინგლისური ენის ცოდნა, მონაწილე აპლიკანტი უნდა იყოს სწავლების მინიმუმ მესამე სემესტრში. საბუთების მიღება იწარმოებს მიმდინარე წლის 25 დეკემბრამდე. დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ, მიაკითხოთ საზღვარგარეთთან ურთიერთობის მიმართულებას, ოთახი 304