12.12.2016

უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არის საერთაშორისო სამეცნიერო საგამომცემლო სახლის ელსევიერის კონსორციუმის წევრი, რომელიც შეიქმნა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით. - შპს „ელსევიერთან (Elsevier B.V.) გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე უნივერსიტეტს აქვს უფლება მოიძიოს და გამოიყენოს ScienceDirect®onlain სამეცნიერო სტატიები. 
ერთ ერთი ელექტრონული რესურსია Mendeley, რომლის შესახებაც 14.12.2016 11:30 დან 12:30 -მდე ჩატარდება ვებინარი, (ტრენერი თამარ გოგუა) რომლზეც განხილული იქნება:

Mendeley-ს წარმოდგენა და შესაძლებლობები