16.02.2017

2017 წლის 21 თებერვალს, 14:00 საათზე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გაიმართება ბატონ უჩა ბლუაშვილის წიგნის "საქართველოს ისტორია 1900 - 2016" პრეზენტაცია. რეცენზენტები: პროფესორი როინ ყავრელიშვილი; ასოცირებული პროფესორი ვასილ მოსიაშვილი.
გთხოვთ გვეწვიოთ!