23.02.2017

გაცვლითი პროგრამებით დაინტერესებულ სტუდენტებს და პროფესორ - მასწავლებლებს ვთხოვთ გაეცნონ შემდეგ ინფორმაციას:
იწყება საბუთების შევსება გაცვლით პროგრამა „მევლანა“-ზე, რომელსაც სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს კავკასიის (ყარსის) უნივერსიტეტთან თურქეთში. სრულყოფილი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულს http://mevlana.kafkas.edu.tr/en/ ან მიაკითხეთ საზღვარგარეთთან ურთიერთობის მიმართულებას, ოთხახი 304.