13.03.2017

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 13 მარტის  #3 ბრძანებით დაინიშნა სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები.
რეგისტრაციის ვადებია 2017 წლის 14-22 მარტი.
არჩევნები ჩატარდება 2017 წლის 27 მარტს.
დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ  ქ-ნ მარეხი ნათენაძეს ტელეფონის ნომერზე: 595 19 50 01; 577 97 57 79