14.03.2017

2017 წლის 13 მარტს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა მონაწილეობით, იმიტირებულ სხდომათა დარბაზში გაიმართა სასამართლო პროცესი ადმინისტრაციულ საქმეზე: ოჯახური ძალადობა. მონაწილეობდნენ სამართლის სპეციალობის სხვადასხვა კურსის სტუდენტები.
შუამდგომლობა დაკმაყოფილდა. სხდომის დამთავრების შემდეგ სტუდენტებმა გამართეს დებატები.