15.03.2017

"საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია", "ვორლდ ვიჟენ საქართველოს" ფინანსური მხარდაჭერით და ახალციხის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, 2017 წელს იწყებს ბავშვთა ადრეული პროგრამის დანერგვასა და განხორციელებას ახალციხეში.
პროგრამაში მონაწილეობისათვის ასოციაცია იწვევს დაინტერესებულ პირებს. გასაუბრების შედეგად პირველ ეტაპზე შეირჩევა 10-მდე კანდიდატი, მათი გამოცდილების, ხედვისა და მოტივაციის საფუძველზე, ხოლო საბოლოო ეტაპზე პროგრამაში დასაქმდება გადამზადებული კანდიდატებიდან 3 ან 4 სპეციალისტი. პროექტის ფარგლებში შერჩეული კანდიდატები გაივლიან მოსამზადებელ პროგრამას. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს