23.03.2017

გამოცხადდა Erasmus+ პროექტი სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომელთათვის. პროექტის ფარგლებში მონაწილეებს ეძლევათ საშუალება ერთი სემესტრი (შემოდგომის) რუმინეთის, ქალაქ იასის ალექსანდრე იოან კუზას უნივერსიტეტში გაატარონ. რეგისტრაციისათვის მიყევით ბმულს: https://erasmusplus.uaic.ro/