30.03.2017

მიმდინარე წლის 29 მარტს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა საერთაშორისო ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა თურქეთის რესპუბლიკის მალისა სელარ ბაიერის უნივერსიტეტთან. ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის სტუდენტთა და მკვლევართა გაცვლა.