03.04.2017

31 მარტს, სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივრსიტეტში დასუფთავების აქცია მოეწყო, რომელშიც ძირითადად სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლები და ადმინისტრაციის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ.
დასუფთავების აქციის დროს მოხდა უნივერსიტეტის ეზოსა და შემოგარენის გათავისუფლება ნაგავისა და ნარჩენებისგან, დაირგო აგრეთვე ახალი ნარგავები.
დასუფთავება, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბატონ როინ თათეშვილის ინიციატივით მოეწყო.

1 2 3 4