12.04.2017

12 აპრილს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში Erasmus+-ის ეროვნული ოფისის წარმომადგენლებმა - თათა ლორთქიფანიძემ და ნინო ურუშაძემ გააკეთეს პრეზენტაცია გაცვილითი პროგრამებისა და მობილობების შესახებ.
დამატებითი ინფომაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ უნივერსიტეტის საზღვარგარეთთან ურთიერთობის განყოფილებას - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი 304, გურანდა მოდებაძე.