06.07.2017

სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის სპეციალ;ობის მეორე კურსის სტუდენტმა, არჩილ ჩხიტუნიძემ, გაცვლითი პროგრამა "პირდაპირი მობილობის" ფარგლებში წარმატებით გაიარა საკონკურსო ეტაპები და შესაძლებლობა მიეცა შემოფგომის სემესტრი ლოძის უნივერსიტეტში (პოლონეთი) ისწავლოს. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ულოცავს არჩილს ამ წარმატებას და უსურვებს წინსვლას მომავალში.