08.09.2017

სტიპენდიის მოპოვების ახალი შესაძლებლობა! რეგიონებში მცხოვრები, სწავლაზე ორიენტირებული სტუდენტები, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს ეროვნული გამოცდები, ჩაირიცხნენ  ქუთაისის, ახალციხის, გორის ან თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, მაგრამ ვერ მოიპოვეს სახელმწიფო გრანტი და საკუთარი სახსრებით ვერ ახერხებენ სწავლის დაფინანსებას, ეძლევათ შესაძლებლობა  მიიღონ დაფინანსება და გახდნენ  RDR- SHOLARSHIP FUND- სასტიპენდიო ფონდის სტიპენდიანტები.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის facebook გვერდს.