24.01.2018

ყურადღება! სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  აგრონომიის სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში  დოქტორანტთა სემინარი გაიმართება 9 თებერვალს  14 საათზე. 

მისამართი:  ქალაქი თბილისი, რუსთაველის გამზ.N 52, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული ბიბლიოთეკა.