2016 წლის 26-27-28 სექტემბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას "ასტროფიზიკის თანამედროვე პრობლემები-II" 

მისამართი: რუსთაველის #122. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 0800, საქართველო. 

კონფერენციის გახსნა: 26 სექტემბერი, 14:30 15:30 საათი

კონფერენციის შემაჯამებელი სხდომა 11:00  12:30 საათი

სამცხე-ჯავახეთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კორპუსი, პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზი.

რუსთაველის #122.

პროგრამა