სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2016 - 2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აცხადებს  მიღებას  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა მიერ წარმოსადგენ ისაბუთები


1.
განცხადება რექტორის სახელზე პროგრამისა და მოდულის მითითებით;

2.(CV);

3.სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული) ხარისხის დამადასტურებელი  დიპლომის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი ან ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ, თუ დიპლომი ჯერ არ არის გაცემული;

4.მოწმობის (პასპორტის) ასლი - 2 ცალი;

 5.CD დისკზე

6.გამოცდების ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან (მისი არსებობის შემთხვევაში), ან გამოცდებზე მიღებული ქულების ამონაბეჭდი გამოცდების ეროვნული ცენტრის საიტიდან (www.naec.ge );

7.საგამოცდო ბარათი (ვინც გამოცდები ჩააბარა 2016 წელს);

 8.მიწერის მოწმობა და მისი ასლი, ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის);

 

 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის  მსურველთა   საბუთების მიღება იწარმოებს 2სექტემბრიდან  4 ოქტომბრის ჩათვლით, ყოველდღე  (შაბათ-კვირის გარდა),  1000-დან 1800 საათამდე    (უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი #303)

მისამართი:   ახალციხე,  რუსთაველის ქუჩა 106; 

ვებგვერდი:   www.sjuni.edu.ge

 ტელეფონი  577 98 77 29;  599177109;  577987784

ელ-ფოსტა:  JLIB_HTML_CLOAKING    JLIB_HTML_CLOAKING  

 

 

 

პროგრამებზე ჩარიცხვა ხორციელდება კონკურსის საფუძველზე

 

მისაღები გამოცდა ჩატარდება 5 ოქტომბერს  1200 საათზე

(უნივერსიტეტის  I კორპუსი, აუდიტორია#123, გამოცდის ფორმა-ზეპირი და წერილობითი)


ანკეტა-კითხვარი