პირველკურსელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

     მიმდინარე წლის 24-დან 31 მაისის ჩათვლით, ყველა პირველკურსელი  სტუდენტი (გარდა რეგულირებადისა) ვალდებულია აირჩიოს დამატებითი (minor) პროგრამა შემდეგი პროგრამებიდან:

 1.  ქართული ფილოლოგია
 2.  ისტორია
 3.  მასწავლებლის მომზადების პროგრამა
 4. ინგლისური ფილოლოგია
 5. რუსული ფილოლოგია
 6. თურქული ფილოლოგია
 7. ეთნოლოგია
 8. არქეოლოგია
 9. ტექსტილის, ქვის, ხისა და სხვა მასალათა მხატვრული დამუშავების დიზაინი
 10. მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა
 11. ბიზნესის ადმინისტრირება
 12. ეკოლოგია
 13. მათემატიკა
 14. ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 15. აგრონომია

    ჯგუფი გაიხსნება პროგრამაზე მინიმუმ 20 სტუდენტის დარეგისტრირების შემთხვევაში.

    სტუდენტი ირჩევს სამ პროგრამას (იმ შემთხვევისათვის თუ რომელიმე ჯგუფი არ შედგება), პრიორიტეტების მიხედვით.

    რეგისტრაციისთვის გადადით ლინკზე:  https://docs.google.com/forms/d/1_CZyy9EgJqtivl6jFxaphO3fxbyCP97SmeUw5fAQc44/edit

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურს, I კორპუსი, ოთახი 303, ტელ: 577 98 77 84, მარინა ტაბატაძე