• ინჟინერიისაგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტისამცხე-ჯავახეთისრეგიონის საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის  (VIII-XIIკლასი),  აცხადებს კონკურსს საკონფერენციო თემაზე: მოსწავლის თვალით დანახული აგრარული პრობლემები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.

მოსწავლებს შეეძლებათსურვილისამებრ მოამზადონ თემები და პრეზენტაციები ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხებზემარცვლეული კულტურები, ერთწლიან და მრავალწლიანი    კულტურები (ვენახიხეხილი დასხვ), მათ მავნებელი დაავადებები, სარეველა და სამკურნალო მცენარეების გავრცელება და სახეობრივი შედგენილობამებოსტნეობამეცხოველეობა,  მებოცვრეობამეფუტკრეობამეთევზეობა,  მივიწყებული კულტურებიმელიორაციის საკითხებიაგროეკოლოგიურ პრობლემები და სხვა აგრარული საკითხებ.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გაიარონ ელექტრონული რეგისტრაცია.

მიყევით ბმულსhttps://goo.gl/VBcQCv.

სტატიის აგებისა და პრეზენტაციის წარდგენის წესები