მონოგრაფიები

1. ბლუაშვილი უ., ფიცხელაური კ., მუსხელიშვილი დ., მირიანაშვილი ლ., კახეთი, გამ.: ავტოგრაფი, თბ., 2005 (ტექსტი ქართულ-ინგლისურ ენაზე, ფორმატი A4). გვ. 107.
2. ბლუაშვილი უ., მესხეთის სახელოვანი შვილები, (ტექსტი ქართულ-რუსულ ენაზე), თბ., 2008, გვ. 224.
3. ბლუაშვილი უ., პოლიტიკურ მეცნიერებათა შესავალი (ლექციების კურსი), თბ., 2010, გვ. 204.
4. ბლუაშვილი უ., ისტორიას არ ირჩევენ (პოლიტიკური რეპრესიების ანატომია), თბ., 2011, გვ. 124.
5. ბლუაშვილი უ., საერთაშორისო ურთიერთობათა შესავალი, თბ., 2011, გვ. 132.
6. ბლუაშვილი უ., ეროვნული მოძრაობა და პოლიტიკური კონფრონტაცია საქართველოში 1967-1993 წწ., თბ., 2011, გვ. 300.
7. ბლუაშვილი უ., საქართველოს მწვანეთა პარტია - წარსული, აწმყო, მომავალი, თბ., 2012, გვ. 180.
8. ბლუაშვილი უ., საქართველოს პოლიტიკური ისტორია 1987-2003 წწ., თბ., 2015, გვ. 466.
9. ბლუაშვილი უ., საერთაშორისო ურთიერთობათა შესავალი (II შევსებული გამოცემა), თბ., 2016, გვ. 155.

ბროშურები:


1. ბლუაშვილი უ., პოლიტიკური პარტიები და ეროვნული მოძრაობა საქართველოში 1988-1991 წწ., თბ., 1994, გვ. 64.
2. ბლუაშვილი უ., ისტორიას ვერ გადააკეთებ, თბ. 2001, გვ. 88.
3. ბლუაშვილი უ., უცნობი ლავრენტი ბერია, თბ. 2001, გვ. 80.
4. ბლუაშვილი უ., მესხიშვილი ც., სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემები სამცხე-ჯავახეთში, „ინტელექტი“, თბ., 2004 წ. გვ. 35.
5. ბლუაშვილი უ., ქართულ-ოსური კონფლიქტი: ვინ და რატომ დაიწყო იგი?, თბ., 2005 წ. გვ. 40.
6. ბლუაშვილი უ., ისტორიაზე შურისძიება შეუძლებელია, თბ., 2005 წ. გვ. 32.
7. ბლუაშვილი უ., პოლიტიკოსი და ზნეობა, თბ., 2005 წ. გვ. 32
8. ბლუაშვილი უ., არსებობს თუ არა არმენოფობია საქართველოში? თბ., 2006 წ. გვ. 24.
9. ბლუაშვილი უ., სამხრეთ საქართველოდან 1944 წელს დეპორტირებული მოსახლეობის ეთნიკური იდენტობა და რაოდენობა, თბ., 2006 წ. გვ. 46.
10. ბლუაშვილი უ., ზომიერების დეფიციტი ქართულ პოლიტიკაში, თბ., 2006 წ. გვ. 20.
11. ბლუაშვილი უ., „კეთილ-ბოროტზედ ადრე მიმდრეკნი“ (ქართული ხასიათი), თბ., 2009 წ. გვ. 52.
12. ბლუაშვილი უ., საქართველო გამოწვევების წინაშე, თბ., 2010 წ. გვ. 40.