სამეცნიერო კონფერენციები

 

.     

საერთაშორისო კონფერენციები
(1995-2005 წწ.)

 

1. „ტუბერკულიოზის მკურნალობის ტრადიციული საშუალებები დასავლეთ საქართველოში“, „უსწორო კარაბადინის 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თბ., 1997.
2. „მკურნალობის მაგიური საშუალებები – ფსიქოთერაპია და ცრურწმენა (დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)
საერთაშორისო კონფერენცია „რელიგია და საზოგადოება – რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“, თბ., 2004.
3. „ნევროფსიქიკური დაავადებების მკურნალობის რელიგიური ცენტრები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“, ჳჳ საერთაშორისო სიმპოზიუმი, „ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში წარსული, აწმყო, მომავალი“, თბ., 2005 . ხჳ.
4. ,,ტრადიციული (ხალხური) და მეცნიერული მედიცინის ურთიერთობის საკითხისათვის საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“, საერთაშორისო კონფერენცია - მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, თბ., 2009.
5. ,,თვალის დაავადებათა მკურნალობის ტრადიციები დასავლეთ საქართველოს მთიანეთში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ვერა ბარდაველიძე 110“, 2009.
6. ,,ფიზიკური აღზრდის ხალხური ტრადიციები საქართველოში“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიური სასწავლო ცენტრის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,წარსული მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო-მომავლისა“, თბ., 2011.
7. ღვთისმშობელი – დედაშვილობის მფარველი (ქართულ ეთნოგრაფიულ ყოფაში, ვ საერთაშორისო სიმპოზიუმი, „ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის თაყვანისცემის ტრადიცია მართლმადიდებელ ეკლესიაში“, თბ., 2014.

 

რესპუბლიკური კონფერენციები:

 

1. „ზოგიერთ დაავადებათა რეგიონალური გავრცელებისა და მათი პროფილაქტიკა-მკურნალობის ხალხურ საშუალებათა თავისებურებები საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“, „ლეგია და კომპანია“ ლ&ჩ – პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, აბასთუმანი, 1995.
2. „ივანე ჯავახიშვილი და ქართული მედიცინის ისტორიის ერთი საკითხი“, თსუ ახალციხის ფილიალის ჳვ რესპუბლიკური კონფერენცია, 1996.
3. „დაავადებათა პროფილაქტიკის“ მაგიურ-რელიგიური საშუალებები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), თსუ ახალციხის ფილიალის ვ რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, ახალციხე, 1999.
4. „სამედიცინო ცნობები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში“, ვჳჳ სამეცნიერო კონფერენცია – ქრისტიანობა და მედიცინა – მიძღვნილი ქრისტეშობის 2000 და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი, თბ., 1999.
5. „შიდამიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემის შესახებ (ხალხური მკურნალობის მაგალითზე)“,ახალციხე, 2003.
6. „თვალის დაავადებათა პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხალხური ტრადიციები დასავლეთ საქართველოს მთიანეთში“,ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 80 წლისათავისადმი, 1998 წ.
7. „ხალხური მედიცინა ხჳხ ს-ის ჳჳ ნახევრის ქართული პრესის მიხედვით“,ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნეირო სესია, 1999 წ.
8. „ჩიყვის მკურნალობის ხალხური ტრადიციები საქართველოში“.ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნეირო კონფერენცია, 2001 წ.
9. „ეპიდემიური დაავადებები და მათი მკურნალობის და პროფილაქტიკის ხალხური ტრადიციები საქართველოში“,ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნეირო კონფერენცია, მიძღვნილი მარი ბროსეს დაბადების 200 წლისთავისადმი, 2002 წ.
10. „ლითოთერაპია – ქვის გამოყენების ტრადიცია ქართულ ხალხურ მკურნალობაში (დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის ხსოვნისადმი, 2003.
11. „ენოთერაპია – ღვინით მკურნალობის ხალხური ტრადიციები საქართველოში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით)“, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნეირო სესია, 2004.
12. „დაავადების თავიდან ასაცილებლად შეთქმული დღეები სვანეთში“, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნეირო სესია მიძღვნილი მოსე ჯანაშვილის 150 წლისთავისადმი, 2005 წ
13. ,,ნევროფსიქიკური დაავადებების მკურნალობის რელიგიური ცენტრები სვანეთში (ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით) რესპუბლიკური კონფერენცია „სვანეთი ქართული კულტურის სავანე“, საქართველოს საპატრიარქო - ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქია, მესტიისა და ზემო სვანეთის ეპარქია, 2005.
14. ,,ტრავმების მკურნალობის ისტორიიდან (სვანი ,,აქიმები“)“, რესპუბლიკური კონფერენცია, „სვანეთი ქართული კულტურის სავანე“, საქართველოს საპატრიარქო, ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქია მესტიისა და ზემო სვანეთის ეპარქია, 2005.
15. ,,ხალხური მკურნალობა ჩრდილოეთ კავკასიაში და საქართველოში“, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, აკად. ევგენი ხარაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2007.
16. ,,ხალხური ნატუროპათიური მედიცინა და მისი მოდიფიცირება თანამედროვე ეტაპზე“, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, 2008.
17. ,,მკურნალობის ხალხური ტრადიციები კავკასიაში“, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2009.
18. ხალხური ფიტოთერაპია, რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები, თბილისი-ახალციხე 2012.
19. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართულ-ოსური მოსახლეობა 2008 წლის ომის წინ და ომის შემდეგ (ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), 2014.
20. მევენახეობის პრობლემები თელავის რაიონში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, 2016.