მონოგრაფიები

1.

 

  1.  ბურდული მედიკო, ქართული ხალხური მედიცინა (სვანური ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით), ახალციხე, 2010.
  2.  ბურდული მედიკო, ქართული ტრადიციული სამედიცინო კულტურა, ახალციხე, 2010.
  3.  ბურდული მედიკო, ჯალაბაძე ნათია, ჯალიაშვილი ლავრენტი, მღებრიშვილი ლალი, ოკუპირებული ახალგორის რაიონი და ქართულ-ოსური ურთიერთობის დინამიკა (თანაავტორი), თბ., 2015.
  4. ბურდული მედიკო, თანაავტორი,Грузины, (соавтор) Серия «Народы и культуры» Основана в 1992 году, Москва, Наука. 2015.
  5. ბურდული მედიკო, თანაავტორი, „ქართველები, ყველაფერი ქართველთა კულტურისა და ეთნოსის შესახებ“, თბ., 2016.
  6. Burduli Mediko, The Georgian-Ossetian Population Living in the Conflict Zone before and after the 2008 War (According to Ethnographic Materials), nova science publishers, NY, 2015.
 
       ბროშურა

      შვილი სარკეა ქვეყნისა, თბ., 2010.

 

6.