სამეცნიერო-სასწავლო გრანტებში მონაწილეობა

  

1. ბურდული მ., პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი, ქართული სოფლის ტრადიციული სამეურნეო კულტურა და მისი განვითარების პერსპექტივები, 2015-2018 წწ.
(კახეთის რეგიონის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული გამოკვლევა)
2. ბურდული მ., თანამონაწილე, ოკუპირებული ახალგორის რაიონი და ქართულ-ოსური ურთიერთობების დინამიკა, რუსთაველის ფონდი, 2013-2015 წწ.
3. ბურდული მ., თანამონაწილე, რუსთაველის ფონდი, ხალხური სამედიცინო ცოდნა და ეთნოსამედიცინო თეზაურუსი, 2009-2010 წწ.
4. ბურდული მ., თანამონაწილე, „ქართული ხალხურისამედიცინო ტრადიციები, ჳ, კახეთი“, „ღია საზოგადოება საქართველო“, 2004-2005 წწ.
5. ბურდული მ., თანამონაწილე, „ეპიდემიურ დაავადებათა გავრცელების ისტორია და სამკურნალო ტრადიციები საქართველოში“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 2004-2005 წწ.
6. ბურდული მ., თანამონაწილე, „თერაპიული მკურნალობის ხალხური ტრადიციები საქართველოში“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 2002-2003 წწ.
7. ბურდული მ., თანამონაწილე, „მკურნალობის პროფილაქტიკური ღონისძიებები საქართველოში“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 1999-2001 წწ.