მონოგრაფიები


Чигладзе Р.А., Современные исследования планет и спутников Солнечной системы (Монография), изд. ТГУ, Тбилиси, 2007 г.(რუსულ ენაზე) მონოგრაფია მიეძღვნა აკადემიკოს ევგენი ხარაძეს გვ.186.
ჭიღლაძე რ., „მოგონებები აკადემიკოს ევგენი ხარაძეზე“, თბ., 2012. გვ. 96.
ჭიღლაძე რ., ,,მათემატიკა, მათემატიკის პედაგოგთა სასერთიფიკაციო გამოცდებისათვის“, 2016. გვ.325.
ჭიღლაძე რ., „მზის სისტემის პლანეტები“, 2016. გვ.50.