სამეცნიერო-სასწავლო გრანტებში მონაწილეობა

1999-2014 წწ. - შვიდი გრანტი, მათ შორის ორი საერთაშორისო. ციტირების ინდექსი 150-ზე მეტია.
1. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ,,ფერმი|ლატის ბლაზარების მონიტორინგი მიზანმიმართული ოპტიკური ტელესკოპებით“ გრანტი 217950, ძირითადი პერსონალი, 2016-2019.
2.საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, „გარეგალაქტიკური TeV წყაროების ოპტიკური შესწავლა“, გრანტი FR-577/6-320 /13, პროექტის ხელმძღვანელი, 2014-2017.
3. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი „შერჩეული გარეგალაქტიკური ობიექტების შესწავლა“, გრანტი FR-639/6-320 /12 , ძირითადი პერსონალი, 2013-2016.
4. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,შერჩეული ცვალებადი მოკლეპერიოდიანი ბლაზარები, გრანტი GNSF/ST09/4-521 #1-4/04, ძირითადი პერსონალი, 2010-2012.
Georgian National Science Foundation, Short-term Variability of Selected Blazars, Fundamental Personnel, 2010-2012.
5. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, BL-ლაცეტიდების ოპტიკური მახასიათებლები, გრანტი GNSF/ST07/4-180, დამხმარე პერსონალი, 2008-2010 .
Georgian National Science Foundation, Opitical Characteristics of Tev-emitting BL Lacertae Objects GNSF/ST07/4-180, Assistant Personnel, 2008-2010.
6. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, „სტუდენტთა საზაფხულო სკოლა“ (აბასთუმანი), პროექტის ხელმძღვანელი და დირექტორი, 2005.
Open Society Georgian Foundation, Student Summer School in Abastumani, Project Director, 2005.
7. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ,,ახალი სასწავლო კურსების დანერგვა უმაღლეს სასწავლებლებში“, პროექტის ხელმძღვანელი და დირექტორი, 2004.
Open Society Georgian Foundation, New teachingcources in high schools, Project Director, 2004.
8. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, მზის სისტემისა და გარეგალაქტიკური შერჩეული ობიექტების შესწავლა, პროექტის ხელმძღვანელი და დირექტორი, 1999-2004.
Georgian Science and Technology Department, Study solar system end extragalactic objects, Project Director,1999-2004.

წოდებები და ჯილდოები:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დამოუკიდებელი ექსპერტი;
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიდი სამეცნიერო საბჭოს წევრი (1999 - 2004 წწ).
საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი ჯილდო „ღირსების ორდენი“, 2000 წ.
საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის წევრი;
საქართველოს პრეზიდენტის პერსონალური მადლობა: სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდა- განათლებაში შეტანილი პირადი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის, 2001 წ.
2014 წლიდან საქართველოში ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი;
საერთაშორისო ასტრონომიული საზოგადოებისა და საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრი.


სხვა აქტივობები:

ახლადდარსებულ თსუ მესხეთის ფილიალში, მიიღო აქტიური მონაწილეობა მათემატიკა-ასტრონომიის კათედრის დაარსებასა და ამავე ფაკულტეტის ჩამოყალიბებაში;(დღეისათვის ფაკულტეტმა 350 - ზე მეტი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი გამოუშვა, მათ შორის 40-ზე მეტი მაგისტრი, მატ შორის ათამდე მკვლევარი მუშაობს აკადემიკოს ე. ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში).
ფაკულტეტმა 2015 და 2016 წლებში ჩაატარა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ასტრონომიისა და ასტროფიზიკის აქტუალურ საკითსებზე.
2009 – 2011 წლებში იყო მათემატიკისა და პროფესიული უნარების აკრედიტებული პროგრამოს ხელმძღვანელი.ამ პროგრამის ფარგლებში 300-ზე მეტმა პედაგოგმა აიმაღლა კვალიფიკაცია და მიიღო სატანადო სერთიფიკატები.
სამეცნიერო ლიტერატურაში დამკვიდრდა ტერმინი „ჭიღლაძის ეფექტი“, (იხ. საქართველოს ენციკლოპედიის დამატება „საქართველოს მეცნიერებათა დოქტორები“, თბ., 2012).
არის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი.
Основные результаты работы неоднократно докладывались на научных семинарах Лунно-планетной лаборатории Абастуманской астрофизической обсерватории АН Грузии; на Абастуманско-Бюрaканском совместном коллоквиуме №7 проведенном в Бюрaкане в 1983 году; на всесоюзном семинаре-совещании “Проблемы дистанционного зондирования Луны”, проведенном в г.Харкове в 1985 году; на семинаре лаборатории физики Луны и планет АФИ АН Казахстана в 1990 году; на семинаре Главной астрономической обсерватории АН Украины в 1990 году; на научных сессиях в г. Ахалцихе в 1993, 1994, 1995, 1998, 2001, 2003 и 2006 годах; на научной сессии, посвященной 75-летию со дня рождения проф.В.П.Джапиашвили в г.Ахалцихе, в 1999 году; на международном симпозиуме, проведенном во Франции в г.Нанте в 1998 году; на международном симпозиуме в 2002 году (Карс-Ахалцихе-Абастумани); на международном симпозиуме в Испании (Канарские острова) в 2004 году; на III и IV-м съездах математиков Грузии в Тбилиси в 2001 и 2006 гг. (по два доклада); на расширенном семинаре в Институте прикладной математики им.И.Векуа г.Тбилиси (два доклада); на International Astronomical Congress AstroKazan – 2011, ‘Problems of Modern Astrophysics’ Samtskhe-Javakheti State University, Georgia 2015, 2016. и несколько докладов на семинарах научных новостей на кафедре астрономии Тбилисского государственного университета .