საკონტაქტო ინფორმაცია

დმინისტრაციული კორპუსი:    ახალციხე, რუსთაველის ქ. №106
          ტელ:         0(365) 22 19 90
          E-mail:      JLIB_HTML_CLOAKING
         Fax:         
590 400 191


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:  ოთახი N 212
         E-mail:   JLIB_HTML_CLOAKING ;  tel: 791 41 12 76


სასწავლო– პროცესების მართვის სამსახური: ოთახი N 207
           Tel:        577 98 77 29
          E-mail:   JLIB_HTML_CLOAKING

იურისტი:   ოთახი N 208
           Tel:        595 766 221
        E-mail:    JLIB_HTML_CLOAKING

 

რეგისტრაციის სამსახური:  ოთახი N 303

მარინა ტაბატაძე ტელ: 577 98 77 84


საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება:
       ოთახი N 314

       E-mail:   JLIB_HTML_CLOAKING

        Tel:  591 41 12 92
 

 II  კორპუსი:  ახალციხე, რუსთაველის ქ. №122

III კორპუსი: ახალქალაქი, აღმაშენებლის ქ. №119
 


საბანკო რეკვიზიტები:

საიდენტიფიკაციო კოდი  424066977

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი:  TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი

სწავლის გადასახადი - 709037289

სწავლის(კრედიტის) გადასახადი - 709037501

დიპლომის გადასახადი - 709037519