მემორანდუმები და ხელშეკრულებები

 1. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა  და  თურქეთის რესპუბლიკის მალისა სელარ ბაიერის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი  
 2. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და World Vision Intarnational-ის ფილიალს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 3. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სსიპ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი
 4. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 5. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქ. ახალქალაქის #4 საჯარო სკოლას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 6. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქ. ახალქალაქის #3 საჯარო სკოლას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 7. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქ. ახალქალაქის #2 საჯარო სკოლას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 8. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქ. ახალქალაქის #1 საჯარო სკოლას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 9. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 10. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და აშშ მისურის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის წარმომადგენელ, მისურის უნივერსიტეტის კურატორებს შორის აკადემიური ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 11. მანასის ყირგიზულ-თურქული(ყირგიზეთი) და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტებს (საქართველო) შორის აკადემიური ურთიერთთანამშრომლობის სფეროში მემორანდუმი
 12. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 13. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 14. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა  და სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევით ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 15. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და  საქართველოს სახელმწიფო მოდერნიზაციის ინსტიტუტს  შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 16. ართვინ-ჭოროხის უნივერსიტეტსა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 17. სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსა და სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 18. სამცხე- ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა კავკასიის (ყარსი) უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ კიდევ ერთი საერთაშორისო მემორანდუმი გააფორმა, რომლის ფარგლებში მევლანას გაცვლითი პროგრამა განხორციელდება.
 19. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს პრეზიდენტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 20. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ურთერთთანამშრომლობის მეომრანდუმი
 21. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და  ბოზოქის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 22. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და რესპუბლიკის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 23. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და კასტამონის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 24. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ფირათის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 25. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და  ერზინჯანის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 26. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და  დუზჯეს უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 27. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და  ერზრუმის ტექნიკური უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 28. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქილისის 7 დეკემბრის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 29.  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და მუშის ალფარსლანის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 30. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და უშაქის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 31. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,საქართველოს მთავრობის კანცელარიასა და სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 32. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 33. სამცხე-ჯაცახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 34. სამცხე-ჯაცახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და იაკობ გოგებაშილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 35. სოფლის მეურნეობა და ეკოლოგიური წონასწორობა აღმოსავლეთ ევროპასთან კავშირისა (LOGO) და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტეს შორის ხელშეკრულება პრაქტიკის შესახებ სასოფლო-სამეურნეო სპეციალობის სტუდენტებისათის. GEO ENG
 36. საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და ისი"სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანაშრომლობის მემორანდუმი
 37. სამცხე-ჯაცახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ამხანაგობა "ჯავახეთის აგრო სერვისი"-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
 38. ახალციხის #7 საჯარო სკოლასა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
 39. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და აფთიაქ "ფარმა" -ს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი.
 40. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და შპს "იმპერია"-ს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი.
 41. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი
 42. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და ინდ.მეწარმე "არტურ ბალასანიანს" შორის ურთიერთთანამშრომლობობის მემორანდუმი
 43. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და იურიდიუი დახმარების სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 44. ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიასა და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
 45. შპს  "სიცოცხლის ხე"-სა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ანექსი
 46. საქართველოს საკონსიტუციო სასამართლოსა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 47. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და არტაანის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. მელვენას გაცვლითი პროგრამის ხელშეკრულება. 
 48. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და ათენის ქართულ ინსტიტუტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის  მეომორანდუმი.
 49. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და ათენის განათლებისა და კულტურის ცენტრ "კავკასიას" შორის  ურთიერთთანამშრომლობის  მეომორანდუმი.
 50. საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიოფ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
 51. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატასა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიოფ სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
 52. სამცხე-ჯავახეთის საელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის 
 53. სამცხე-ჯავახეთის საელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და შპს "კახური ტრადიციული მეღვინეობა"-ს შორის
 54. სამცხე-ჯავახეთის საელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველ წოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტს შორის.
 55. პოლონეთის რესპუბლიკის, ლოძის უნივერსიტეტისა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. (GEO, ENG)(Annex)
 56. ახალციხის რაიონულ სასამართლოსა და ახალციხის სახელმწიფოსასწავლო უნივერსიტეტბს შორის;
 57. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და ბიოლოგიური მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას შორის
 58. პროფესიულ კოლეჯ "ოპიზარსა" და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის
 59. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და მე-6 საჯარო სკოლას შორის (ანექსი)
 60. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ახალციხის მე-5 საჯარო სკოლას შორის (ანექსი)
 61. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და შპს "ალპენ მილკ"-ს შორის
 62. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტს შორის (თსაუ)
 63. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და ილიას სახელობის უნივერსიტეტს შორის.
 64. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ახალციხს სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტებს შორის
 65. ლატვიის, რეზენსკის აუგუსტსკოლასა და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტბს შორის (ENG)
 66. ვარშავის პედაგოგიური უნივერსიტეტისა და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტებს შორის (GEO, ENG)(Annex)
 67. ინგლისის  ინტეგრირების საგანმანათლებლო ცენტრსა და ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის (ENG  GEO)(Annex)
 68. კავკასიის რეგიონის საუნივერსიტეტო კავშირი (GEO, ENG, TR)
 69. აღრის იბრაჰიმ სესენის უნივერსიტეტსა და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტებს შორის (ENG)
 70. აღრის იბრაჰიმ სესენის უნივერსიტეტსა და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტებს შორის (GEO)(Annex)
 71. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და ყარსის კავკასიის უნივერსიტეს შორის (TR)(Annex)
 72. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტს შორის (ENG)
 73. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და ყარსის კავკასიის უნივერსიტეტს შორის (GEO)
 74. შავი ზღვის და კავკასიის ქვეყნების უნივერსიტეტების კავშირის შექმის  (TR, ENG)
 75. ყაზახეთის რესპუბლიკის უცხოენათა და ბიზნესის უნივერსიტეტი (RUS)
 76. სსიპ აარნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
 77. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 78. საქრთველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია
 79. ნახჭევანის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა)  სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აზერბაიჯანულ ენაზე)
 80. ნახჭევანის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა)  სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქართულ  ენაზე)
 81. არდაგანის, ართვინის, ყარსის, ჩილდირის, ნახჭევანის და ერზრუმის  უნივერსიტეტები (Annex)
 82. კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ENG)
 83. ორდუს (თურქეთის რესპუბლიკა) სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ENG)(Annex)
 84. ერევანის (სომხეთის რესპუბლიკ) სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ENG)(Annex)
 85. ათა თურქის (ერზრუმი, თურქეთის რესპუბლიკა) სახელმწიფო უნივერსიტეტი (Annex)
 86. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM ) კონსულტაციისა და დასაქმების ცენტრთან (JCP)