2017-2018 სასწ. წლის  საშემოდგომო სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების  ცხრილი:

 

ტექნიკური მიზეზების გამო შემაჯამებელი გამოცდები ჩატარდება 22 იანვრიდან 29 იანვრის ჩათვლით, შეიცვალა საგამოცდო ცხრილები რომლებსაც იხილავთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე.
სტუდენტები ვინც მუშაობენ და პრობლემა ექნება კვირის განმავლობაში გამოცხადდეს გამოცდაზე დაგვიკავშირდით და/ან მობრძნდით შაბათს 27 იანვარს 10 სთ-დან 12 სთ-მდე
 
ბიზნესის ადმინსტრირების ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

ინჟინეერის, აგრარულ და საბუნებისმტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი