ბაკალავრებისა და მაგისტრების   საყურადღებოდ!

გაეცანით ინფორმაციას 2017-2018 სასწავლო წელს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული ბაკალავრებისა და მაგისტრების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების შესახებ.

იხილეთ თანდართული ფაილები:

 დადგენილენა N395

 ბრძანება N744

 დადგენილება N396

 ბრძანება N745

დამატებითი  ინფორმაციისათვის მობრძანდით მისამართზე:

ქ. ახალციხე  რუსთაველის  ქუჩა #106 (უნივერსიტეტის I კორპუსი, III სართული ოთახი # 303 ან  II სართული ოთახი #207)

ტელეფონი  577 98 77 84;  577 95 77 01