სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-8 ნაკადს.

პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, რომლებიც  გამოირჩევიან მაღალი აკადემიური მოსწრებით,  რაც დასტურდება GPA-თი (მინიმუმ 3.0) ან საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასების საშუალო  არითმეტიკულით (მინიმუმ "B" (81-90 %)ძალიან კარგი ). აგრეთვე, იმ კურსდამთავრებულებს, რომელთა საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებიდან არ არის გასული 2 წელზე მეტი და დაასრულეს საგანმანათლებლო პროგრამა ზემოხსენებული აკადემიური მოსწრებით.

სტაჟიორობის კანდიდატმა მიმდინარე წლის 1 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით უნდა განაცხადოს წერილობითი ფორმით თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (თანხმობის ფორმა იხილეთ დანართი #1).

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიურო, სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ცხელ ხაზს: (+995 32) 2197755 ან სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილებას შემდეგ მისამართზე:


ახალციხე, რუსთაველის ქN106

I კორპუსი ,II სართული , ოთახი N207

ტელეფონი: 577 95 77 01 - ლალი ბარამიძე