• კრედიტ მობილითი- ერასმუს+ გაცვლითი პროგრამა ხორციელდება პარტნიორ სასწავლებლებს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში რომელიც ფინანსდებაევროკომისიის მიერ.სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული  გაცვლითი პროგრამა ხორციელდება შემდეგ ევროპულ უნივერსიტეტებთან
  • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi - რუმინეთი

                               http://www.uaic.ro/en/  

წელიწადში ცხადდება ორჯერ ზამთრის და საფხულის სემესტრში. დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს https://erasmusplus.uaic.ro/

 

ზამთრის სემესტრი - 23 იანვარი 27 თებერვალი (თარიღი იცვლება მასპინძელი უნივერსიტეტის გადაწყვეტილების შესაბამისად)

 

ზაფხულის სემესტრი - 25 სექტემბერი 15 ოქტომბერი ((თარიღი იცვლება მასპინძელი უნივერსიტეტის გადაწყვეტილების შესაბამისად)